जि.स.स. निबर्तमान पधाधिकारीहरुको सम्मान तथा बिदाइ कार्यक्रम

जि.स.स. निबर्तमान पधाधिकारीहरुको सम्मान तथा बिदाइ कार्यक्रमका तस्बिर हरु

मिति २०७९ असार १४ गते

Skip to toolbar