अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण !!! २०८०/०४/०४ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७९/८० को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा !!!
आ.व ०७७।०७८ को वार्षिक प्रगति विवरण २०७८।०७।०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७७।०७८ को वार्षिक प्रगति विवरण
र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन ०७१/०७२ २०७२-०३-०५ सामाजिक बिकास विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन रामपुर नगरपालिका दर्छा पाल्पा
र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन ०७१/०७२ २०७१-११-३० सामाजिक शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन विरकोट गा.वि.स , पाल्पा
आ.ब. ०७१।०७२ मा संचालित योजना विवरण २०७२-०५-२० योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
5 लाख भन्दा माथिका योजनाहरुको बिवरणको लागि डाउनलोड गर्नुहोस
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आ.व.०७१/०७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आ.व.०७१/०७२ डाउनलोड गर्नुहोस
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आ.व.०७०/०७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन आ.व.०७०/०७१ डाउनलोड गर्नुहोस
District Transport Master Plan (DTMP) IT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
The District Transport Master Plan of Palpa District has been prepared for Rural Access Programme (RAP3) under the Contract Agreement between RAP3 and North Star Engineering Consultant (P) Ltd. (Contract No: RTI Sector DTMP/001/2012 amendment no. 2) to carry out the task of preparing of DTMP of Palpa District of Nepal. We would like to convey our indebtedness to RTI Sector Maintenance Pilot for entrusting us the responsibility to carry out the task of preparing of DTMP of Palpa District.
विपन्नता स्तरीकरण मापन (DAG MAPPING) प्रतिवेदन ०७१/०७२ आइ.टि. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तयार गर्ने
स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पाल्पा
आ.व. ७१/७२ को लेखापरिक्षण प्रतिबेद आ.प्र. शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ७०/७१ को लेखापरिक्षण प्रतिबेद डाउनलोड गर्नुहोस
आ.व. ७१/७२ आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन आ.ले.प विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
केन्द्र तर्फको आ.व. ७१/७२ आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन हेर्नको लागि डाउनलोड गर्नुहोस
आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन आ.व. ७१/७२ आ.प.ले विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कोष तर्फको आ.व. ७०/७१ आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन हेर्न डाउनलोड गर्नुहोस
वार्षिक समिक्षा गोष्ठी आ.व. २०७१/०७२ प्रतिबेदन सारम्स २०७२/०५/१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, पाल्पा
वाषिर्क प्रगती समिक्षा २०७२
आ.व. २०७१/७२
संयोजन ः जिल्ला विकास समिति
मितिः २०७२ साल साउन २८ र २९ गते
समयः विहान ९ः०० बजे देखि
स्थानः बालमन्दिर हल
सहभगि संख्याः २९९ -महिला..........र पुरुष.............)
कार्यक्रम अध्यक्षताः स्थानीय विकास अधिकारी, कृष्ण प्रसाद पाण्डे
कार्यक्रम संचालनः कार्यक्रम अधिकृत, बिनोद नेपाल
स्वागत भाषणः वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत, दर्ुगा थापा

मिति २०७२ साल साउन २८ र २९ गते जिल्ला विकास समिति पाल्पाको संयोजकत्वमा पाल्पा जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालयहरु, राजनीतिक दल र सरोकावालाहरुको उपस्थितीमा जिल्लाको बाषिर्क प्रगती समिक्षा सम्पन्न गरिएको छ । वाषिर्क प्रगति समिक्षामा जिल्लाका विभिन्न विषयगत कार्यालयहरु तथा सरोकारवाला कार्यालय, संघ संस्था र निकायहरुबाट २९९ जनाको उपस्थिती रहेको थियो । समिक्षामा निम्न विषगत कार्यालयहरुबाट आ.ब. २०७१।०७२ को भौतिक तथा बितिय प्रगती, प्रमुख उपलब्धी, समस्या तथा समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रत्येक विषयगत समितिको प्रस्तुती पछि सरोकारवालाहरु बिच खुला छलफल गरियो ।
आ.व. ७०/७१ को लेखापरिक्षण प्रतिबेद आ.प्र. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ७०/७१ को लेखापरिक्षण प्रतिबेद डाउनलोड गर्नुहोस
आ.व. ०७२/७३ २०७१/१२/०५ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना
आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन आ.व. ७०/७१ आ.ले.प विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
केन्द्र तर्फको आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन आ.व. ७०/७१ हेर्नको लागि डाउनलोड गर्नुहोस
आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन आ.व. ७०/७१ आ.ले.प. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. कोष तर्फ
वार्षिक समिक्षा गोष्ठी आ.व. २०७०/०७१ प्रतिबेदन सारम्स २०७१-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समिक्षा गोष्ठीका निर्णय हरु
जिल्ला विकास योजना ०७१/०७२ २०७०-१२-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१/०७२ को जिल्ला विकास योजना

Skip to toolbar