ऐन कानुन निर्देशिकाजिल्ला विकास समितिको कार्यालय पाल्पाबाट जारी गरिएको निजी जग्गा विकासका लागी भारी यान्त्रीक उपकरण प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७१

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन द्दण्छछ को दफा ज्ञडढ को उपदफा ज्ञ(५) द्द बमोजिम जिल्लाको वातावर०ा संरक्ष०ा गर्ने शिलशिलामा जिल्ला भित्रका...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar